Fonts - Bibliografia

Arsenda

Diccionari Biogràfic de Dones:  link

Vikipèdia - Link

Eines

puzzel.org - Link