Com funciona l’estufa de pellets

Aquest hivern ens ha fet molt servei l’estufa de pellets.

Després d’aquest mesos de fred hem apres algunes coses:

Com es posa en marxa:

El panel de control, què vol dir cada cosa?

Botó dalt esquerra: Premer llarg per engegar i per aturar. També serveix per anul.lar errors.

Botó dalt dreta: per pujar la temperatura desitjada

Botó baix esquerra: Per graduar la instensitat de l’estufa. Va del 1 (mínim) al 6 (màxim) i A és automàtic. Automàtic és el recomanable.

Boto baix dreta: per baixar la temperatura desitjada.

Errors típics

Er15: S’ha apagat l’estufa directament sense esperar que faci tot el procés. Fer un reset ( premer el botó d’engegar durant 10 segons) i tornar a engegar.

Er41: Netejar be el cendrer per que circuli l’aire al fer el test d’engegar.